Meer informatie

De Week

Tijdens de Week van het Lege Gebouw wordt een week lang in groepsverband gewerkt aan plannen voor een leegstaand gebouw met studenten en docenten van verschillende opleidingen uit heel Nederland. Werksessies worden afgewisseld met stadswandelingen en gastlezingen. Zo leer je in korte tijd een gebouw, een gebied én een groep interessante mensen kennen. De eindresultaten presenteer je aan de eigenaar van het pand en aan een panel van deskundigen.

De voorbereidingen voor editie 2018 zijn in volle gang! Meer informatie is binnenkort op de website te vinden.

Rijksbouwmeester Frits van Dongen buigt zich over de plannen van studenten.
Trappenhuis van het gebouw 'La Cascade', case study voor de Week van het Lege Gebouw 2015.

Waarom de Week?

De Week van het Lege Gebouw komt voort uit de behoefte van het Atelier Rijksbouwmeester, het Rijksvastgoedbedrijf en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed om de problematiek met betrekking tot leegstand onder de aandacht te brengen van alle belanghebbenden en interdisciplinaire samenwerking tussen opleidingen te stimuleren.

In Nederland stond in 2014 gemiddeld bijna 17% van het kantoorvloeroppervlakte leeg. Het is een landelijk probleem, maar in stedelijke gebieden als de Randstad wordt de omvang van de uitdaging het best zichtbaar: in Sloterdijk, aan de westkant van Amsterdam, is zelfs meer dan 20% van de kantoorruimte onverhuurd. Dit resulteert in een enorme opgave voor eigenaren, overheden en de samenleving als geheel. Er zijn nieuwe ideeën nodig om deze realiteit het hoofd te bieden.

Interdisciplinair

Vanuit verschillende invalshoeken wordt tijdens de Week van het Lege Gebouw gereflecteerd, ontwikkeld, gerekend en getekend. Omdat leegstandsproblematiek in de praktijk nieuwe denk- en samenwerkingsvormen vereist, worden tijdens de Week ook uiteenlopende opleidingen samengebracht om de realiteit, de betekenis en de potentie van een plek zichtbaar te maken en vanuit daar plannen te ontwikkelen. De verschillende expertises (erfgoed, architectuur, geschiedenis, vastgoed, planologie, etc.) worden hierbij ingezet om realistisch en vooruitstrevend aan de slag te gaan met leegstand.

Team 1 aan het werk tijdens de Week van het Lege Gebouw 2014.

Deel deze pagina Deel op Facebook Deel op Twitter