Tijdens de eerste Week van het Lege Gebouw 2013 stond één gebouw centraal: Raamweg 47 in Den Haag, een iconisch voorbeeld van leegstand anno nu en de afstootopgave van het Rijk (dat alleen al in Den Haag 600.000 m2 kantoren moest kwijtraken). Voorheen was het gebouw in gebruik door Europol, maar die heeft het verlaten omdat er behoefte was aan een groter pand.

Maar het draaide in de Week ook om een nieuwe generatie: studenten van maar liefst veertien opleidingen van allerlei disciplines onderzochten en bediscussieerden samen, als ware Sherlock Holmeses, wat er met dit gebouw zou kunnen. De studenten, met een achtergrond in erfgoed, vastgoed, ontwerp, bouwtechniek en beeldende kunsten brachten hun kennis samen. Het gebouw werd onder de loep genomen, maar ook werden nieuwe manieren van onderwijs en samenwerken ontdekt tussen de verschillende, aan hergebruik gerelateerde, opleidingen. De Week van het Lege Gebouw heeft inspirerende én innovatieve plannen en strategieën voor de Raamweg opgeleverd. En alle deelnemende studenten en docenten hebben aan den lijve ondervonden wat interdisciplinair werken kan inhouden.

De Week van het Lege Gebouw is een uniek evenement: veertien verschillende opleidingen vastgoed, erfgoed, renovatie, ontwerp en bouwtechniek werken samen in zeven interdisciplinaire teams. Samen genereerden ze nieuwe werkmethoden en oplossingen voor de hergebruik opgave. Een groot aantal deskundigen op het gebied van hergebruik leverden een bijdrage als spreker, deskundige of als expert tijdens de afrondende presentaties: Frits van Dongen, Paul Schnabel, Fieke Meindertsma, Marinke Steenhuis en vele andere.

Zeven teams presenteerden hun oplossingen voor het gebouw aan de Raamweg. De resultaten zijn uitgereikt aan de Haagse wethouder stadsontwikkeling Marnix Norder en Eva Klein Schiphorst, directeur van de Rijksgebouwendienst. In het rechtermenu, onder ‘Resultaten’ zijn alle uitkomsten te bekijken.

Daarnaast is er tijdens de Week veel gesproken over de rol van het onderwijs bij de hergebruikopgave. Platform Voer sprak met studenten en docenten over het interdisciplinaire werken en maakte een verslag dat ook in deze uitgave is opgenomen. Als afsluiting van de Week is er met docenten en studenten onder leiding van Tracy Metz een inhoudelijk debat gevoerd over de hergebruikopgave en het onderwijs. Het was voor iedereen evident dat de hergebruikopgaven ook tot transities in het onderwijs leiden.

Foto’s van de editie 2013 zijn genomen door Allard van der Hoek.


Deel deze pagina Deel op Facebook Deel op Twitter