Stichting

Waarom de Week?

In 2013 werd de eerste Week van het Lege Gebouw georganiseerd. Het initiatief kwam voort uit de behoefte van het Atelier Rijksbouwmeester, het Rijksvastgoedbedrijf en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed om leegstand en de daarmee samenhangende problematiek onder de aandacht te brengen en interdisciplinaire samenwerking tussen opleidingen te stimuleren. Niet alleen de transformatie van gebouwen, maar ook de omgeving en maatschappelijke veranderingen hierbij centraal: technologische veranderingen, energietransitie, leefbaarheid en veiligheid, groei naast krimp. Omdat de opgave niet door overheid of eigenaren alleen is op te lossen, vraagt dit om een interdisciplinaire aanpak en nieuwe ideeën, passend bij de lokale of regionale opgave.

Rijksbouwmeester Frits van Dongen buigt zich over de plannen van studenten.

Opzet van de Week

Vanuit verschillende invalshoeken wordt tijdens de Week van het Lege Gebouw gereflecteerd, ontwikkeld, gerekend en getekend. Omdat leegstandsproblematiek in de praktijk nieuwe denk- en samenwerkingsvormen vereist, worden tijdens de Week uiteenlopende opleidingen samengebracht om de realiteit, de betekenis en de potentie van een plek zichtbaar te maken en van daaruit plannen te ontwikkelen. De verschillende expertises (architectuur, erfgoed, vastgoed, planologie, et cetera) worden hierbij ingezet om realistisch en vooruitstrevend aan de slag te gaan met leegstand. Werksessies worden afgewisseld met stadswandelingen en gastlezingen, waarbij studenten, docenten, experts, professionals en direct betrokkenen van elkaar leren.

De Stichting

Na vijf edities is in 2018 de Stichting Week van het Lege Gebouw opgericht. De Stichting heeft ten doel de continuïteit en actualiteit van de Week van het Lege Gebouw te bewaken. Zij biedt opleidingen een platform, netwerk, kennis en ervaring bij de organisatie van de Week van het Lege Gebouw. Hoe zorgen we voor een slimme, creatieve én haalbare toekomst voor ons (leegstaand) vastgoed, ingebed in ruimtelijke en maatschappelijke context? Dat vraagt om aandacht vanuit zowel het maatschappelijke, professionele als wetenschappelijke domein. De Stichting draagt hieraan onder andere bij door interdisciplinaire samenwerking tussen studenten en docenten van opleidingen in het onderwijs te stimuleren, experimenteerruimte te bieden voor onderwijsvernieuwing in relatie tot de herbestemmingspraktijk, en het leggen en onderhouden van contacten tussen opleidingen, het werkveld, sponsoren en andere belanghebbenden.

Team 1 aan het werk tijdens de Week van het Lege Gebouw 2014.

Bestuur

De bestuursleden van de Stichting Week van het Lege Gebouw zijn:

Voorzitter:
Nancy van Asseldonk, Reinwardt Academie

Secretaris
Ruud van Wezel, Haagse Hogeschool

Penningmeester:
Laura Amsing, RVB Atelier Rijksbouwmeester

Algemeen bestuursleden:
Lidy Meijers, TU Delft
Machiel Spaan, M3H Architecten
Leo Hendriks, Atelier Rijksbouwmeester
Ankie Petersen, oud-deelnemer

Contact

Voor vragen over één van de edities van de Week van het lege gebouw: neem contact op met de coördinator van de betreffende editie. Voor vragen aan de Stichting WvhLG: zie de Contactpagina voor de contactgegevens.


Deel deze pagina Deel op Facebook Deel op Twitter