Na zes jaar Week van het Lege Gebouw (2013-2018) ging de Stichting in 2019 op tournee. Zij bezoekt verschillende opleidingen om samen één- of tweedaagse ateliers te organiseren, met het werkveld en lokale stakeholders. We onderzoeken lokale transformatiethema’s en delen het gedachtengoed van De Week. Zo breiden we het netwerk van opleidingen die betrokken zijn bij herbestemmingsopgaven uit, delen onze kennis en ervaringen en leggen het fundament voor nieuwe edities van de landelijke Week van het Lege Gebouw.

De eerste etappe van de Week van het Lege Gebouw op Tournee vond plaats in de voormalige TBS-kliniek Oldenkotte in Rekken. De TBS-kliniek, in bezit van het Rijksvastgoedbedrijf, staat sinds 2014 leeg en komt binnenkort in de verkoop. Het gebouw is in goede staat en bevindt zich in een groene omgeving. De kliniek – geopend in 1914 – kent een lange geschiedenis. Sluiting resulteerde niet alleen in leegstand, maar betekende ook het verlies van banen.

Na vijf jaar leegstand presenteerde rijksbouwmeester Floris Alkemade in september de plannen voor de voormalige kliniek, die als ambassadeursproject ‘Huis van de Natuur’ extra aandacht krijgt. Het toekomstperspectief is een combinatie van cultuur en natuur, toerisme. Het Rijksvastgoedbedrijf is nu op zoek naar marktpartijen die het idee verder willen ontwikkelen en gebouw inclusief omliggende natuur willen exploiteren. De gemeenschap reageerde positief en droeg direct diverse ideeën aan. 

Dinsdag 19 en woensdag 20 november 2019 werkten ca 60 studenten en docenten van Saxion Hogeschool en Hogeschool Arnhem en Nijmegen in interdisciplinaire teams aan de opgave Oldenkotte. Voor de studenten vormde de tweedaagse de start van een nieuw onderwijsblok. Op basis van het biedboek en wensen uit de gemeenschap, werkten zij een opdracht verder uit. De eerste resultaten werden op woensdag gepresenteerd.

 

Gerelateerde artikelen


Deel deze pagina Deel op Facebook Deel op Twitter