Wat staat ons aan leegstand te wachten de komende jaren? Hoe bereiden we een nieuwe generatie professionals daar op voor? En wat is de rol die de  Week van het Lege Gebouw hier in de toekomst in kan blijven spelen? Op donderdagochtend 27 september organiseert de Stichting Week van het Lege Gebouw een symposium, waarbij deze vragen centraal staan. Uitgenodigd is iedereen die zich betrokken voelt bij de herbestemmingsopgave en wil bijdragen aan het opleiden van jonge professionals op dit terrein. Rijksbouwmeester Floris Alkemade opent de ochtend en na de ronde-tafel-sessies over de actuele leegstands- en onderwijsopgaven kunt u nog aansluiten bij een lunch en rondleiding door De LiK.

Het symposium vindt plaats op donderdagochtend 27 september 2018 in De LiK, in de leegstaande strafgevangenis Wolvenburg in Utrecht, tevens de oudste cellulaire gevangenis van Nederland (Wolvenplein 27, Utrecht).

Het programma is als volgt:

9:00 – 9:30
Inloop met koffie en thee.

9:30 – 9:45
Welkom en introductie Stichting Week van het Lege Gebouw door Nancy van Asseldonk.

9:45 – 10:15
Rijksbouwmeester Floris Alkemade over leegstand, herbestemming en de maatschappelijke opgaven waar zijn aandacht de komende periode naar uit gaat.

10:15 – 10:45
De Week van het Lege Gebouw en de uitdaging voor het onderwijs, door Machiel Spaan. Presentatie van de jubileumpublicatie.

10:45 – 11:00
Koffie en thee.

11:00 – 12:00
Ronde tafels en plenaire discussie over de actuele leegstands- en onderwijsopgave.

Aanvullend (facultatief):

12:15 – 13:00
Lunch.

13:00 – 14:00
Rondleiding door de oude strafgevangenis Wolvenburg.

Deelname aan het symposium is gratis. Aan wie na afloop wil aanschuiven bij de lunch in LiK en deelneemt aan de rondleiding door de oude gevangenis, vragen wij een bijdrage van 15 euro.

Aanmelden voor het symposium kan via deze link!

Vragen? Mail naar stichting@weekvanhetlegegebouw.nl.

 


Deel deze pagina Deel op Facebook Deel op Twitter