Van 18 tot en met 22 mei zaten zes studententeams, met ieder twee begeleiders, vijf volle dagen lang te werken aan een herbestemming voor het rijksmonument het Officierscasino van Soesterberg. Hierbij kregen ze hulp van experts binnen het herbestemmingsveld, van architecten tot facilitair managers, om hun plannen zo goed mogelijk uit te werken en in beeld te brengen. Lees verder voor de mooie resultaten van dit jaar!

Studenten en begeleiders aan het werk tijdens de Week

Vijf dagen lang werken in hetzelfde gebouw en dezelfde omgeving, dan leer je een gebouw goed kennen. Aan het eind van die vijf dagen werden zes verschillende plannen gepresenteerd met ieder een eigen invulling van het lege Officierscasino. De ideeën voor het gebouw liepen ver uiteen, van een natuurreservaat, tot een multifunctioneel verzorgingstehuis of centrum voor beleving. Ongehinderd door de financiële kaders van de vastgoedmarkt, konden de teams hardop dromen over de toekomst van het Casino, en de regio Soesterberg.

Leren van de luchtvaart

Het eerste team, bestaande uit studenten Baeda Al Zamily, Denisa Mashhadi, Iris Zoon, Julia Geven en Peter Verhoeven nam de oude functie van het gebouw en de relatie tot vliegen als uitgangspunt. Onder de naam The Sky Is The Limit, presenteerden ze een multifunctionele invulling met nieuwe constructies geïnspireerd door de natuur. Met duurzame bouw zetten ze de vogelvlucht centraal. Het Officierscasino krijgt op deze manier een nieuwe functie als bezoekerscentrum om de natuurlijke omgeving van Soesterberg te ontdekken.

Het tweede team, bestaande uit Shari Lorang, Sander de Groot, Evgenia Kuznetsova en Hilary Porter, presenteerde een plan om de lokale gemeenschap in contact te brengen met bezoekers aan het Officierscasino. Door midden van storytelling en nieuwe, speelse functies wil dit project, getiteld Infinite Allies, de internationale geschiedenis van Soesterberg opnieuw vertellen. Het Officierscasino wordt in dit plan getransformeerd tot een belevingscentrum met plezier voor jong en oud.

Team 3, Sander Meert, Sophie Henderson, Heba Fatlama, Rachel Mein en Steffie van der Weijden, legde de nadruk op het stimuleren van toerisme in de regio van Soesterberg door het Officierscasino opnieuw te verbinden met de oude vliegbasis in hun projectplan White Stripe. Deze verbinding zou worden vormgegeven in verhalen uit de geschiedenis van de omgeving, en een fysieke connectie tussen de twee locaties. Hierbij definieërde team 3 drie verschillende historische lagen van het gebouw en de omgeving die ze worden gepresenteerd in de verschillende ruimtes van het gebouw, met als hoogtepunt een nieuwe trap-constructie als uitkijktoren over het hele gebied.

Broederschap en verbinding

Team 4 presenteerde Samenheim, een verzorgingstehuis 2.0 met als doel de vereenzaming onder ouderen tegen te gaan. De focus ligt niet op specifieke periodes uit de geschiedenis van de regio, maar op een algemenere lering van de contacten die hier hebben plaatsgevonden, op gemeenschapszin en op militair broederschap. Het verbinden van verschillende generaties staat in dit plan centraal. Dit project brengt deze verbinding in de praktijk door het samenvoegen van studentenwoningen, aanleunwoningen voor ouderen, een kinderopvang met daarbij enkele gezamenlijke ruimtes om te ontmoeten en te ontspannen, allemaal in hetzelfde gebouw.

Het vijfde team, bestaande uit Sander van Alphen, Iris Holkamp, Mathyn Klein, Francine Kronenberg en Coco Vink, presenteerde een nieuw soort buurtcentrum genaamd De Thuisbasis, gericht op het bij elkaar brengen van bezoekers en lokale bewoners op een laagdrempelige manier. Door het samenvoegen van een hotel, een evenementenzaal, een restaurant, volkstuintjes en woningen voor de buurt slaat het project bruggen tussen verschillende doelgroepen. De organisatie van de Thuisbasis werd concreet uitgewerkt in een business model canvas, waarbij team vijf erin slaagde het plan in al zijn facetten uit te werken.

Een raamwerk voor vernieuwing

De eindpresentatie van de Week van het Lege Gebouw 2017 werd afgesloten door team 6, bestaande uit Usama Al-Dayri, Inge Molenaar, Kimberley Tjeerdsma, Pieter Witteveen en Amina Nathoe. Onder de naam Het Natuurpodium kozen zij ervoor een strategie te presenteren voor het ontwikkelen van het Officierscasino, in plaats van een concrete invulling. De focus lag hierbij bij het ontwikkelen van een plek die een schakel vormt tussen de mens en de omgeving. Hierbij hebben diverse bedrijven, organisaties of verenigingen die interesse hebben om onderdeel te worden van het Natuurpodium de kans om mee te werken aan de transformatie van het Officierscasino aan de hand van een raamwerk met eisen waaraan ze moeten voldoen. Op deze manier veranderd het oude Officierscasino, ooit een plek van orde en dogma, in broedplaats voor ondernemers die de regio willen verrijken en verlevendigen.

 

Deze vijfde editie van de Week van het Lege Gebouw heeft nieuwe invalshoeken laten zien om herbestemmingsopgaven te benaderen. Doordat deze editie als eerste van de vijf zich buiten de stad bevond, werd er een nieuw licht geschenen op de afwegingen en discussies die gepaard gaan met leegstandopgaven op het platteland. Vergrijzing en bevolkingsafname zullen de komende decennia nog actuele onderwerpen van discussie zijn. Hierbij speelt de relatie tussen deze maatschappelijke opgaven en de bebouwde omgeving een belangrijke rol. Wat de studenten van de Week van het Lege Gebouw dit jaar met hun projecten hebben laten zien, is dat er vele manieren zijn om met deze maatschappelijke opgaven om te gaan én tegelijkertijd hierbij erfgoed een prominente plek te geven. Als het aan hen ligt, wacht het Officierscasino in Soesterberg een mooie en levendige toekomst die van betekenis kan zijn voor de regio. Wat zal het worden?


Deel deze pagina Deel op Facebook Deel op Twitter