Week van het Lege Gebouw 2016: 19 t/m 23 mei.

Economische, politieke en sociaal-maatschappelijke veranderingen maken dat gebouwen niet meer voldoen aan de wensen waarvoor ze gebouwd zijn. Een bijdrage leveren aan de buurt zonder de identiteit (of DNA) van het gebouw teniet te doen is een opgave om binnenstedelijke cultureel waardevolle gebouwen her te gebruiken en te verduurzamen. De vraag is welke fysiek-ruimtelijke interventies nodig zijn om het gebouw toekomstbestendig te maken ten aanzien van de nieuwe economie, zeker gezien de toekomstige opgave ten aanzien van energie en technologie.

Tijdens de Week werken studenten vijf dagen lang op locatie, in interdisciplinaire teams, aan innovatieve ideeën voor de omgang met leegstand. Onderdeel van de Week vormen daarnaast gastlezingen en bezoeken van expertteams uit de diverse disciplines die met de gebouwde omgeving en herbestemming te maken hebben. Casus voor editie 2016 is de voormalige, rijksmonumentale energiecentrale van het Gemeentelijk Energiebedrijf aan de Hoogte Kadijk 400 te Amsterdam, opgeleverd in 1903.

De editie 2016 wordt georganiseerd door de Hogeschool van Amsterdam, opleiding Built Environment, i.s.m. het lectoraat Bouwtransformatie.

 


Deel deze pagina Deel op Facebook Deel op Twitter