Week van het Lege Gebouw 2017: 18 t/m 22 mei.

De casus van editie 2017 is het voormalige Officierscasino in Soesterberg nabij de vliegbasis. Dit rijksmonumentale pand biedt een uitgelezen kans om onderzoekers en studenten met verschillende achtergronden uit te dagen na te denken over de toekomst van deze fascinerende en betekenisvolle plek, in de context van de actuele ontwikkelingen in het omliggende gebied.

De plek
Het gebouw heeft een bewogen geschiedenis: het werd ontworpen en gebouwd als ontspanningsoord voor de hogergeplaatste Duitse militairen, die in Soesterberg gestationeerd waren tijdens de Tweede Wereldoorlog. In tegenstelling tot veel andere door de bezetter gebouwde objecten, werd het zogenaamde officierscasino niet gesloopt en kreeg het na de oorlog een bestaan als internaat van de KLM, basis van de vliegmedische dienst en nu als conferentie- en vergadercentrum in beheer van ANNA Vastgoed & Cultuur. De gemeenschap van Soest gebruikt het gebouw ook voor culturele en sociale activiteiten, zoals de jaarlijkse huttenbouwweek en feestelijkheden.

De opgave
Aangezien het gebouw niet permanent wordt gebruikt heeft de eigenaar, het Rijksvastgoedbedrijf, aangekondigd het casino te willen verkopen. Tegelijkertijd speelt er een aantal belangrijke ruimtelijke opgaven in de directe omgeving van het gebouw: het voorheen afgesloten, militaire landschap wordt ontsloten als recreatiegebied, waarin het gelaagde verleden van dit landschap beleefbaar zal worden. De vraag rijst dan welke betekenis de historische en architectuurhistorische waarden van het officierscasino kunnen hebben in het vinden van een nieuwe functie voor deze plek, te midden van deze landschappelijke transformatie? Dit is de opgave waar de onderzoekers en studenten zich over zullen buigen.

Locatie

Kampweg 1, 3769 DE Soesterberg
www.annascasino.nl

Initiatiefnemers editie 2017:
Onderzoeksinstituut CLUE+
Vrije Universiteit (Master Heritage Studies)

Mede mogelijk gemaakt door:

CONSULT
ANNA Vastgoed & Cultuur


Deel deze pagina Deel op Facebook Deel op Twitter